Vismigratieonderzoek Langbroekerwetering

terug naar overzicht

Zondag, 21 oktober 2018

In de Langbroekerwetering vind een vismigratieonderzoek plaats in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er zijn voor dit onderzoek enkele afvissingen uitgevoerd waarbij totaal ongeveer 1000 vissen voorzien zijn van een chip. Uit de afvissing is gebleken dat er bijzondere soorten voorkomen zoals de bittervoorn en grote modderkruiper. Er is naar voren gekomen dat de Langbroekerwetering een goed bestand kent van grote brasem, veel snoek, blankvoorn en zeelt. Als vistip voor de sportvissers; richting Odijk zit veel grote Brasem, in de omgeving van Langbroek veel snoek. Hierbij een toelichting met informatie over dit onderzoek toegevoegd met dank aan Nikki Dijkstra van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het eindverslag volgt nog omdat het onderzoek een looptijd heeft van 1,5 jaar.

Vismigratie onderzoek Langbroekerwetering

Er loopt op dit moment een onderzoek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) naar de vismigratie in de Langbroekerwetering. Er is namelijk nog weinig bekend over vismigratie in de regionale wateren terwijl veel vissen hier hun leefgebied hebben. 
Het onderzoek heeft twee hoofddoelen: 

Begrijpen hoe algemene vissoorten migreren in regionale wateren (bijv: welk deel van de populatie migreert en welk deel is standvis?)
Analyse van de werking van de “De Wit” vispassages in de Langbroekerwetering.


Afbeelding 1

Om dit te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van Passive Integrated Transponder(PIT) –tags (zie afbeelding 1) welke onder verdoving in de buikholte van de vissen worden ingebracht. Tegelijkertijd zijn er bij verschillende vispassages en stuwen antennes geplaatst die de vissen kunnen detecteren (zie afbeelding 1 voor locaties). Deze antennes blijven 1,5 jaar staan zodat we twee keer de voorjaarstrek kunnen onderzoeken. Afbeelding 2

In het voorjaar (2018) zijn er meer dan 1000 vissen in de Langbroekerwetering getagd. De vangst bestond vooral uit blankvoorn, brasem, snoek en zeelt (afbeelding 2). Andere soorten zijn kroeskarper, winde, riviergrondel, kolblei en schubkarper. Bij de eindstuw bij Odijk is er nog met een fuik achter de vispassage gevist. Er zat vooral veel kolblei in de fuik. In september is er een extra vangsessie gehouden. Er zijn toen vooral veel blankvoorns getagd. Ook is er een antenne geplaatst in een zijwater van de Langbroekerwetering om de uitwisseling tussen de zijwateren en de Langbroekerwetering te onderzoeken. 

Er zijn nu al meer dan 100.000 detecties geregistreerd. Deze informatie wordt op dit moment uitgewerkt door het waterschap en partners. Voor meer informatie over het project kan er contact worden opgenomen met Nikki Dijkstra (nikki.dijkstra@hdsr.nl). 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met Rijn-west partners en is onderdeel van “LIFE IP Deltanatuur Actie C3-1 Vismigratie in regionale wateren (actieplan HDSR)”.
____________________________________________________________________________________________________________
Einde informatiebrief Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Enkele weetjes betreffende de afvissing van de Langbroekerwetering.

Er zijn veel bittervoorntjes aangetroffen tijdens het afvissen.

Er is een zeer goede snoekstand aanwezig, de grootste snoek die is aangetroffen was 98 cm lang.

Richting Odijk zijn grote hoeveelheden grote brasems aangetroffen.

De chips (transponders) welke geplaatst zijn zijn te vergelijken met de chips welke gebruikt worden bij huisdieren zoals honden en katten. Ze zijn al toepasbaar bij vissen vanaf circa 6 cm. Aan de buitenzijde van de vis is niks te zien van de aanwezigheid van een chip.