Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Contributie 2021

Contributie 2021.

Per 1-1-2021 zal de contributie NIET verhoogd worden en blijft als volgt:

Jeugdlid (tot 14 jaar) € 11,00
Seniorleden € 32,50
Subleden € 15,50
De ouderen korting blijft € 3,00
De partnerkorting blijft € 5,00

Peildatum is 1 januari 2021.

De abonnementskosten van Het Visblad blijven € 11,00

De inning van de contributie voor 2021 en volgende jaren is uitbesteed aan het Servicebureau van Sportvisserij Nederland.
Dit heeft de volgende consequenties:<

a. Aan de leden, die de contributie per acceptgirokaart betalen, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten vervallen op het moment dat zij een machtiging voor automatisch incasso afgeven
b. Contant betalen van de contributie is niet meer mogelijk.
c. De 1ste herinnering wordt in de maand februari/maart verzonden en de contributie wordt verhoogd met € 1,50 herinneringskosten.
d. De 2e herinnering wordt in de maand april/mei verstuurd en de contributie wordt wederom verhoogd, maar dan met € 2,50 herinneringskosten.
e. Sportvissers die hun geld laten storneren, nadat ze de Vispas hebben ontvangen, krijgen ook de herinnering(en). Als ze deze niet betalen krijgen ze een aparte brief met twee opties:
     1. Geld overmaken inclusief boetebedrag van € 10,00.
     2. Vispas retourneren naar Sportvisserij Nederland.
Bij het uitblijven van een positieve reactie vindt invordering plaats via een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de sportvisser.

Opzeggingen: 

Opzeggingen na de eerste factuur worden geaccepteerd, ondanks de opzeggingstermijn van 1 oktober Opzeggingen na een herinnering worden alleen geaccepteerd bij ziekte, emigratie, sterfgevallen en schuldsanering;
Vispassen die verstuurd zijn, maar door ziekte/overlijden of een dubbele Vispas niet gebruikt zijn, kunnen tot einde maart geretourneerd worden. Deze worden vervolgens van de factuur afgehaald.

Betalingsverschillen: 

Te lage contributiebedragen worden direct teruggestort door Sportvisserij Nederland naar de sportvisser. Uitlevering van de Vispas vindt dan niet plaats.
Bij te hoge contributiebedragen wordt het extra gestorte bedrag teruggestort naar het lid, de Vispas wordt wel uitgeleverd.

Zelf regelen:

Het is mogelijk om via www.mijnsportvisserij.nl onderstaande zaken zelf te regelen:

- Een tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden.
- Een adreswijziging doorvoeren
- De keuze tussen de visplanner app of de papieren gezamelijke lijst op papier van viswateren doorgeven.
- De vispas opzeggen PER EINDE VAN HET JAAR.
- Zelf een duplicaat vispas bestellen.
- Een MEEvistoestemming aanvragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Rietvoorn:

Jan Roelofs.