Activiteiten Jeugdcommissie 2018 en oproep voor vrijwilligers voor 2019.

terug naar overzicht

Zondag, 28 oktober 2018

Binnen onze vereniging zijn wij ook actief voor onze jeugdleden, hierbij een terugblik van 2018 en een oproep voor nieuwe vrijwilligers voor 2019 die ons willen ondersteunen bij de jeugdcommissie.

DE JEUGDCOMMISSIE

Bij het bestuur van onze vereniging leeft al langer de wens om meer voor onze jeugdleden te organiseren.
Dat heeft geleid tot pogingen om in 2018 een jeugdcommissie op te richten. Oproepen in het clubblad en tijdens de ledenvergaderingen leidde niet tot een grote toeloop van vrijwilligers om zitting te nemen in een jeugdcommissie. Aleen Aendy melde zich aan en zijn vrouw wilde ook hand en span diensten verlenen. Kortom (nog) geen commissie die in deze bezetting allerlei activiteiten kan organiseren. 

Toch hebben wij in 2018 de eerste voorzichtige stapjes gezet. Min of meer per ongeluk of min of meer gedwongen. In het vroege voorjaar werden wij benaderd door de gemeente Heuvelrug om ook een bijdrage te leveren in een uitgave van “Sjorssportief”. Sjors sportief is een uitgave waar sportverenigingen zich presenteren en activiteiten, om meer jeugdleden te werven, aan te kondigen.

De uitgave wordt verspreid op alle lagere scholen in de gemeente. Denk aan proeftrainingen wedstrijdjes e.d. Ik heb de gemeente benaderd en verteld dat wij wel wilde maar dat wij nog geen volledige jeugdcommissie hadden en dus ook nog geen activiteiten gepland hadden. De reactie van de gemeente was presenteer je dan in een algemeen stukje zonder activiteiten. Met spoed heb ik een tekst gemaakt foto’s erbij gezocht kortom een leuk stukje over de vissport en onze vereniging gemaakt. De tekst en foto’s dienden digitaal aangeleverd te worden. En zoals de meeste die wel eens digitaal naar een bedrijf / instelling verzend komt het regelmatig voor dat als je op verzenden drukt je tekst krijgt “niet alle verplichte velden zijn ingevuld”. En ja ere moest ook een datum ingevoerd worden wanneer de verenigings activiteit plaats vind. Dus toch maar een datum ingevuld en het stukje verzonden, en natuurlijk telefonisch contact met de gemeente Heuvelrug gehad met de mededeling dat de datum niet in het stukje mocht worden vermeld. En ja hoor na de nodige weken verscheen de uitgave. Het stukje was herschreven met nu storende taalfouten andere foto’s en tot onze schrik niet 1 datum maar zelfs drie data.

Kinderen die belangstelling hadden diende zich via de website van Sjors sportief aan te melden. In de eerste 2 weken melde zich 4 kinderen aan. Voor ons een reden om t.z.t. die kinderen te melden dat vanwege de geringe belangstelling de viswedstrijdjes c.q. de vislessen niet door zouden gaan. Enige weken voor de eerste activiteit plaats zou vinden nog maar eens gecontroleerd hoeveel aanmeldingen er in totaal binnen waren gekomen. Min of meer tot onze schrik bleek het aantal tot 10 inschrijvingen te zijn gegroeid. Spoed overleg met Aendy heeft geleid tot de beslissing om dan toch maar de viswedstrijdjes te organiseren. 

De omstandigheden tijdens de wedstrijdjes waren ideaal. Mooi weer zoals deze hele zomer, leuk viswater gezocht en gevonden materialen geregeld, prijsjes in de vorm van bekers gekocht en voor iedere deelnemer een tasje met leuke hebbe dingetjes. Helaas er mochten zich dan tien kinderen hebben ingeschreven dat betekende niet dat zich ook acht of tien kinderen kwamen. De wedstrijdjes vonden plaats met maar vijf kinderen. Maar ondanks de geringe deelname verliepen de wedstrijdjes prima.

De plannen voor komend jaar. Wij willen doorgaan met de jeugdcommissie. Willen meer wedstrijdjes organiseren. En er zijn plannen om scholen te bezoeken om meer kinderen enthousiast te maken voor de vissport. Wat wij kunnen is mede afhankelijk of er meer mensen zijn die mee willen organiseren. Dus nogmaals de oproep vind je het leuk om iets voor kinderen te doen a.u.b. meldt u aan. Het kost niet zo heel veel tijd en het is gewoon leuk om te doen. Een andere les is als wij iets organiseren de inschrijving niet alleen via een uitgave zoals sjors sportief te doen maar via meer kanalen zoals lokale kranten, sociale media en dergelijke. En nogmaals wilt u meehelpen de vissport te promoten MELD U.

Aanmelden kunt u doen bij een van onze jeugdcommissie leden of bestuursleden, zie tabje Over Ons op de website voor contact gegevens.